DET ÄR VI SOM ARBETAR PÅ SKOGSDUNGENS HUNDDAGIS!

ANNE WALLANDER & ANNE FAHLCRANTZ
- ÄGARE & FÖRESTÅNDARE


Vi har drivit Skogsdungen sedan mars 2007 och förutom vår erfarenhet från dagiset har vi gått följande utbildningar och kurser:

  • Noseworkinstruktör och doftprovsdomare, 2017.  (Anne Fahlcrantz) utbildad av Hundens hus, certifierad av SNWK,(Svenska NoseWork klubben)
  • HUNDproblemutredare, 2011. Utbildningen har omfattat 105 timmar undervisning. Följande ämnesområden har ingått: 5 olika Hundproblemutredningar, Testmetoder, Relationen mellan hund och ägare, Sjukdom som problemorsak, Psykofarmaka och Praktik. Lärare har varit: David Selin, Kerstin Malm (Etolog), Curt Blixt (Utbildare), Carl-Gustav Siwertsson (Veterinär), Anders Hallgren (Psykolog), Linda Atmer (Biolog), Lina Hetta (Beteendevetare), Mari Wendt (Psykologkandidat), Maria Eriksson (Hundmassör).
  • Blodspårsinstruktör, 2010 (Anne Wallander). David Selin (Utbildare)
ANNE WALLANDER med Lillebror och Norris. ANNE FAHLCRANTZ med sin promenadgrupp.
ROBIN har en gedigen Hunddagisutbildning (se nedan). Han började praktisera på Skogsdungens Hunddagis mars 2010 och är anställd sedan november 2010.
LINDA jobbar dels hos oss på Skogsdungens hunddagis och dels i företaget HundTänk där hon håller kurser, föreläsningar och utbildningar. Hon har gått ett antal utbildningar inom hund - bl.a. är hon dipl. Hundinstruktör och Hundprobemsutredare. Dessutom har hon en magisterexamen i Biologi från Stockholms universitet. Innan hon började jobba hos oss höll hon i vår hunddagisutbildning som många i personalen gick. Linda har en dobermanntik som heter Britt.

HUNDDAGISUTBILDNING FÖR VÅR PERSONAL 2013-2014

Under 2013-2014 har har vår personal utbildats genom företaget HundTänk. Utbildningen har bestått av föreläsningar & seminarier
(35 h), praktiska moment (20h) samt eget arbete (15 h).
AKUTSJUKVÅRD - Lärare Maria Chressman  leg. veterinär
Grundläggande första hjälpen hund.
SMITTSPRIDNING - Lärare Maria Chressman leg. veterinär
Basala hygienrutiner och förhindrande av smittspridning.
HUNDENS BETEENDE & HUNDENS ETOLOGI - Lärare Linda Atmer
Vad är ett beteende
Tinbergens fyra frågor
Instinkt, motivation, prägling
Signaler och kommunikation
Hundspråk (teori och praktiska moment)
Beteendets evolution
Domesticering
Hundens ursprung
RASKUNSKAP - Lärare Linda Atmer
Ursprungliga hundtyper
Hundraser efter arbetsbakgrund
Vilka hundtyper finns i raserna
Domesticeringsgrad
Rasegenskaper
PROBLEMHUNDAR OCH PROBLEMHUNDSÄGARE - Lärare Linda Atmer
Olika typer av problembeteenden
Hundproblem eller problemhundar
Varför uppstår problembeteenden
Vilka får problem med sina hundar
Hur mycket påverkar hundägaren
Stress och dålig välfärd hos hund
Smärtans roll vid hundproblem
Problemhundsträning
Beteendetester (teori och praktiska moment)
STRESS HOS HUND - Lärare Linda Atmer
Stress - den biologiska funktionen
Hjärnans hantering av stress
Tecken på stress hos hund
Att hantera stressade hundar
HUNDENS BETEENDEBEHOV - Lärare Linda Atmer
Motivation
Stereotypier och beteendestörningar
Naturliga beteendebehov
Beteendegruppering
Beteendeberikning för hund
Beteendeberikning i praktiken (teori och praktiska moment)
DJURSKYDDSLAGSTIFTNINGEN - Lärare Anne Fahlcrantz
STARTA EGET & ENKLARE BUDGET - Lärare Anne Fahlcrantz
EGNA ARBETEN: Rasbeskrivning, projektarbete om valfritt ämne, hemtentamen
LÄRARE:
Linda Atmer-utbildningsansvarig, ägare till HundTänk, fil mag i biologi, hundinstruktör, hundproblemutredare
Maria Chressman- leg veterinär, Årstakliniken
Anne Fahlcrantz- Hunddagisföreståndare, vardagslydnadsinstruktör, problemhundsutredare & redovisningsekonom
Anne Wallander- Hunddagisföreståndare, vardagslydnadsinstruktör, problemhundsutredare & sjuksköterska