DET ÄR VI SOM ARBETAR PÅ SKOGSDUNGENS HUNDDAGIS!

ANNE WALLANDER & ANNE FAHLCRANTZ
- ÄGARE & FÖRESTÅNDARE

Vi har drivit Skogsdungen sedan mars 2007 och förutom vår erfarenhet från dagiset har vi gått följande utbildningar och kurser:

 • MH figurant samtliga moment 2023, Anne Fahlcrantz
 • Noseworkinstruktör och doftprovsdomare, 2017.  (Anne Fahlcrantz) utbildad av Hundens hus, certifierad av SNWK,(Svenska NoseWork klubben)
 • HUNDproblemutredare, 2011. Utbildningen har omfattat 105 timmar undervisning. Följande ämnesområden har ingått: 5 olika Hundproblemutredningar, Testmetoder, Relationen mellan hund och ägare, Sjukdom som problemorsak, Psykofarmaka och Praktik. Lärare har varit: David Selin, Kerstin Malm (Etolog), Curt Blixt (Utbildare), Carl-Gustav Siwertsson (Veterinär), Anders Hallgren (Psykolog), Linda Atmer (Biolog), Lina Hetta (Beteendevetare), Mari Wendt (Psykologkandidat), Maria Eriksson (Hundmassör).
 • Blodspårsinstruktör, 2010 (Anne Wallander). David Selin (Utbildare)

ROBIN har en gedigen Hunddagisutbildning (se nedan). Han började praktisera på Skogsdungens Hunddagis mars 2010 och är anställd sedan november 2010.

LINDA jobbar dels hos oss på Skogsdungens hunddagis och dels i företaget HundTänk där hon håller kurser, föreläsningar och utbildningar. Hon har gått ett antal utbildningar inom hund - bl.a. är hon dipl. Hundinstruktör och Hundprobemsutredare. Dessutom har hon en magisterexamen i Biologi från Stockholms universitet. Innan hon började jobba hos oss höll hon i vår hunddagisutbildning som många i personalen gick. Linda har en dobermanntik som heter Britt.

HUNDDAGISUTBILDNING FÖR VÅR PERSONAL 2013-2014

Under 2013-2014 har har vår personal utbildats genom företaget HundTänk. Utbildningen har bestått av föreläsningar & seminarier(35 h), praktiska moment (20h) samt eget arbete (15 h).
AKUTSJUKVÅRD - Lärare Maria Chressman  leg. veterinär

 • Grundläggande första hjälpen hund.
SMITTSPRIDNING - Lärare Maria Chressman leg. veterinär

 • Basala hygienrutiner och förhindrande av smittspridning.

HUNDENS BETEENDE & HUNDENS ETOLOGI - Lärare Linda Atmer

 • Vad är ett beteende
 • Tinbergens fyra frågor
 • Instinkt, motivation, prägling
 • Signaler och kommunikation
 • Hundspråk (teori och praktiska moment)
 • Beteendets evolution
 • Domesticering
 • Hundens ursprung

RASKUNSKAP - Lärare Linda Atmer

 • Ursprungliga hundtyper
 • Hundraser efter arbetsbakgrund
 • Vilka hundtyper finns i raserna
 • Domesticeringsgrad
 • Rasegenskaper

PROBLEMHUNDAR OCH PROBLEMHUNDSÄGARE - Lärare Linda Atmer

 • Olika typer av problembeteenden
 • Hundproblem eller problemhundar
 • Varför uppstår problembeteenden
 • Vilka får problem med sina hundar
 • Hur mycket påverkar hundägaren
 • Stress och dålig välfärd hos hund
 • Smärtans roll vid hundproblem
 • Problemhundsträning
 • Beteendetester (teori och praktiska moment)
STRESS HOS HUND - Lärare Linda Atmer
 • Stress - den biologiska funktionen
 • Hjärnans hantering av stress
 • Tecken på stress hos hund
 • Att hantera stressade hundar
HUNDENS BETEENDEBEHOV - Lärare Linda Atmer
 • Motivation
 • Stereotypier och beteendestörningar
 • Naturliga beteendebehov
 • Beteendegruppering
 • Beteendeberikning för hund
 • Beteendeberikning i praktiken (teori och praktiska moment)
DJURSKYDDSLAGSTIFTNINGEN - Lärare Anne Fahlcrantz
STARTA EGET & ENKLARE BUDGET - Lärare Anne Fahlcrantz
EGNA ARBETEN: Rasbeskrivning, projektarbete om valfritt ämne, hemtentamen
LÄRARE:
Linda Atmer-utbildningsansvarig, ägare till HundTänk, fil mag i biologi, hundinstruktör, hundproblemutredare
Maria Chressman- leg veterinär, Årstakliniken
Anne Fahlcrantz- Hunddagisföreståndare, vardagslydnadsinstruktör, problemhundsutredare & redovisningsekonom
Anne Wallander- Hunddagisföreståndare, vardagslydnadsinstruktör, problemhundsutredare & sjuksköterska